Magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot


Az elöl járókat mindig több akadály fékezi, ezért a repülő ék rotációja alakult ki. Az együtt utazó főtömeg rendszeresen utoléri, regenerálja, kicseréli az elől járókat, a célt mutatókat, a célhoz közelebb járó fejlettebbeket. Ha a felrobbanás helyétől azonos lendülettel eltávolodó, de összetartó irányú pályára kerülő repeszek, anyagdarabok, részecskék lehetőségeit vizsgáljuk, olyan impulzus sorozat lehetőséget kapunk, amely egymás utáni eseményekben hasonló, analóg változásokat kelt.

magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot

Ha ez, a külső rendszer fékezése, vagy a belső növekedése bekövetkezik, az ekvipotenciális gömb is torzul. Ilyen a Szaturnusz torzult gyűrűinek, és a fák évgyűrűinek és az ember gömbszerkezettől a nagyobb és teljes szimmetriától eltorzult alakja. Az ekvipotenciális felületek azonban csak akkor tudnak kifelé tágulni, ha a haladásukat nem gátolja semmi. Ha a környezeti térben hasonló analóg rendszerek alakulnak ki, magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot tágulási iránya a lokális rendszerből kifelé haladókkal ellentétes ezek megállíthatják a határfelületeken kiáramló részecskék áramlását, az adott élettér tágulását.

Nagyobb külső erőhatások, nagyobb lendülettömegű idegen részecskék az ekvipotenciális felületeket befelé, a nagyobb belső változások, a koncentrált lendülettömeg vagy a külső tér ellenállásának a csökkenése a határfelületeket kifelé torzíthatja. Ha a lendületenergiák viszonylag egyenlők, állófrontok, időben és állapotban tartósabban stabilizálódó állóhatárok, a térben állófelületek, az eltérő időpontban indult, születetteltérő fejlettséget elért részecskéket egymástól elválasztó közeghatárok alakulhatnak ki.

A térben kitolt határok védelmére, fenntartására folyamatosan részecskéket, védőket, kell szállítani, amelyek utaztatása a belső térben történik, de ha a nagyobb ellenállású, akadályokhoz, közeghatárhoz érnek e részecskék, a kisebb ellenállás, a haladási lehetőség felé elkanyarodva kikerülhetik a torlódásokat, az előttük lévő, útba eső szerveződéseket, változó mezőket és a kialakult frontokat is.

Ha a térben keletkező az áramlási akadályokat észlelő és kikerülő közlekedési hullámok longitudinális, vagy transzverzális hullámokban haladnak, a közlekedés folyamatossága esetén az egy rajban haladó közlekedők hullámai a leszakadóktól elkülönülten követhetik egymást. Ilyenkor látszólag azonos de nem radiális irányba haladó közlekedési, áramlási hullámok haladhatnak a térben.

Ezek a hullámok akár longitudinális egységekben, akár az akadályokat együtt kerülgető transzverzálisegységekben haladnak, amelyek egymáshoz viszonyítva nem sokat változnak, látszólag változatlan hullámokban terjednek.

Mit okozhat a magas vérnyomás?

Ha nem a környezethez viszonyítjuk az azonos irányba közlekedőket, hanem egymáshoz, akkor egymáshoz képest viszonylag álló hullámoknak is tekinthetők, amelyek az azonos irányú haladás alatt egymáshoz képest nem sokat változnak. Ezeket az együtt haladó, táguló hullámokat, egymáshoz viszonyítva akár álló hullámoknak, együttfejlődő részecske hullámoknak is tekinthetjük.

Ha a mozgással, nyomással, feszültséggel stb. Ezek az állófelületek az állócsomókhoz hasonlóan olyan viszonylag stabil, egymáshoz képest lassabban és együttváltozó részei a mindenségnek, amelyek az őket létrehozó környezeti térrészekkel együtt változnak. Az állófelületeken torlódó részecskék erő és lendületegyensúlyba kerülve besűrűsödhetnek, a környezetnél nagyobb sűrűségű, azzal együttváltozó részecskemezőkbe, időfolyamatban és életszerűen változó lényekbe szerveződhetnek.

Az ekvipotenciális felületek lényegében az egymáshoz közeli, de eltérő evolúciós fejlettségű részecskemezőket egymástól elszigetelő, ütköző zónáknak, egyformán védett közeghatároknak, államhatároknak tekinthetők. Ilyen nagyobb változás sűrűségű, de a környezetéhez képest kevésbé változó, látszólag azonos energiaszintű, azonos fejlettségű ekvipotenciális felület a növények látható anyagi része, az emberi bőrrel határolt analóg rétegű területek, és ilyenek a települések, az élőrétegek, a város és államhatárok, a bolygók különböző életszféráit egymástól magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot határfelületei.

E felületek, az államhatárok, a mezőhatárok hosszú ideig stabil, a helyzetében azonban a rendszeren kívüli dolgokhoz, a környezeti hatások állapotváltozásához képest időben és a térben, tehát az állapotában is változók. Ha az egymás mellett lévő különböző fejlettségű életszférákban nincs nyugalom, e határok egymáshoz képest, vagy más, a rendszeren kívüli határokhoz képest elmozdulhatnak, az állófelületek viszonylag stabil határfelületei az erőviszonyok, a nyomásviszonyok módosulása szerint változhatnak.

Ha egy határfelülettel körbezárt, időben változó térben, élettérben a változás sűrűség a környezethez képest növekszik, ha az adott térben a környezethez viszonyítva több változás, több impulzus történik, ekkor a tér hőmérséklete és ezzel a kiterjedése, a kevésbé változó, kisebb ellennyomást biztosító magas vérnyomás kezelés-gyógyszeres kezelés rovására növekedhet.

Viszonylag jól azonosítjuk be a határfelületeket akkor, ha az élettereket védő határőrök által rendszeresen járőrözött, a különböző lokális élőtereket a határai mentén elválasztó, védő határőrpályáknak tekintjük. Joggal tételezzük fel, hogyha egy élettér határokkal van védve, akkor a határokon kívül más, többnyire eltérő kultúrájú, eltérő fejlettségű analóg szerveződések, hasonló életterek lehetnek.

Mivel a más életterek eltérő fejlettségű lakói is védik a területük, ezért okkal tételezzük fel, hogy a határaik mentőn ők is járőröztetnek határőröket. A viszonylag stabil, a lokális rendszerekhez képest az időben csak kevésbé változó határfelületek, a közös határt legalább kettős lamináris a határral párhuzamos áramlással védett felületeknek tekinthetők.

Az ilyen felületek térbeli változása kevésbé látványos, radiális irányban áramló energiában ritkább, amelyen keresztirányú lamináris rétegáramlás, rezgés és hőt termelő rezonancia alakul ki. Ha egy élettér a közeghatárok mögött stabilitásba, és a környezettel is tartós egyensúlyba került, az élettérben rezisztencia, ellenálló és visszaverő képesség alakul ki az őt redukálni, megszűntetni akaró támadó jellegű hatások ellen. A csillagközi tér egy része ilyen, magasabb és tartósabb szimmetriában változva hőt termel, fenntartja a bolygók, csillagok körüli térrészek, határfelületek stabil gáz állapotát.

Ha körbejárunk a Föld görbületi síkján, az életszféránkban kialakult, az eltérő fejlettségű életrétegeket egymástól elválasztó államhatárokkal találkozunk. Hamarosan olyan csomópontokhoz érkezünk, ahol nemcsak két, hanem több eltérő fejlettségű élettér határa ér egybe.

Wictor Charon AZ ÚJ EÓN TUDOMÁNYA * * * TÚLvilág könyvek 2. * * *

Ha a magasság és a mélység felé kiterjedő három dimenzióval rendelkező életszférákra figyelünk, a madarak és a halak birodalma felé, akkor észlelhetjük, hogy ezek is körkörösen védik az életterük. Ha az ilyen lények elkülönülését, elszigetelődését segítő, a rezervitóriumokat övező, az élőtereket elválasztó határokra gondolunk, akkor megérthetjük, hogy e határok nemcsak a síkban, hanem a térben is találkoznak egymással, azaz körkörösen, gömbszerűen, ekvipotenciálisan védettek.

magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot

Természetesen a térbeli kiterjedésű többdimenziós határfelületek is elmozdulnak egymáshoz képest, amelyek határfelületei térbeli rácsot, az eltérő fejlettségű életszférákat egymástól elkülönítő kristályrácsot, közös de a térben és az időben változó feleket egymástól elszigetelő határfelületeket hoznak létre. A térben és időben elmozduló állófelületek és más változórendszerek körül kialakuló hasonló energiaszintű közeghatárok időben gyorsabban változó ionrácsot, térrácsot alkotnak.

Az állófelületek az ionrácsok térbeni közeghatárok. A közel azonos energiaszintű ekvipotenciális felületek között elkötelezett határőrökkel védett hatásegyenlőségi szimmetriafelületek találhatók.

A magas vérnyomás csökkentése

Ezek a határfelületek lokalizálják, elválasztják a tér különböző változássűrűségű részeit, az eltérő frekvencián változó élő 9 lényeket egymástól. A határokon magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot lévő a térben, az egymáshoz képest lokalizált közegben, azonos-közeli frekvencián, időben és folyamatban viszonylag együtt változik. A fénysebesség azért a megismert legnagyobb sebesség, mert a jelenlegi átlagos térsűrűség az általunk már mérhető energiaszintű tömegű hatás gazdaságos terjedését ezen a sebességi szinten, életfejlődési gyorsaságra maximálja.

Mint tudjuk, a közegellenállás a sebességgel nem lineárisan, hanem exponenciálisan növekszik. Ha bármilyen csekély tömegű, de nem azonos irányba áramló közeget, részecskéket, csillagport, quintesszenciát tartalmaz a tér, ez az áramlásokat fékezi.

Ha nagyon nagy sebességű az áramlás, de a környezeti közeg nem áramló, fékező és ellenirányú részecskéket is tartalmaz, akkor a fékeződés, az exponenciálisan növekvő közegellenállás miatt, a közeg átlagos sűrűségétől, fejlettségétől, a részecskéinek a tömegétől és azonosságától függően maximálhatja a terjedés lehetőségét.

Ez a modern hermetikus látomás, amit most első kiadásban vehet kezébe az olvasó, több mint negyven esztendővel ezelőtt született.

Ez viszont elvben azt is jelenti, hogy ha teljesen üres, vagy azonos irányba rendezett áramló térben történik a nyomáshullám kiterjedése, az áramlás sebességét nem korlátozza semmi a fény sebességére. Hasonló a helyzet az olyan kicsi méretű, és kicsi tömegű, kis tehetetlenségű részecskék esetén, amelyek a csillagtéri por lassan változó részecskéi között, és minden más gyorsabban változó részecske rendszeren át, radiális irányban is áthaladhatnak. E részecskéket csak a hozzájuk hasonló, de eltérő irányba, vagy kisebb sebességgel áramló részecskék gátolják.

Az ilyen részecskék áramlási, kiterjedési sebességét kevésbé gátolja a számukra átjárható szabad hézagokkal rendelkező a nagyobb energiaszintű környezeti tér, de az útidő az akadályok kerülgetésével meghosszabbodik, és a fénynél gyorsabb haladás is csak a fényhez közeli radiális egyeneshez közeli irányú statisztikai átlagsebességet eredményez. A tér azonban a kis energiaszintű részecskékkel telített, ezekből túlnyomás és közöttük átlagosan öt számjegy pontosságú izotróp lendületszimmetria van.

A térizotrópia azonban nem teljes és időben változó intenzitású. Miként a telitett térben lévő anyag a kisebb hőmérsékletű, kisebb változás sűrűségű térrészekben kicsapódik, kristályosodik, és szilárd struktúrákban egymástól elhatárolódva megszilárdul, a nagyobb változássűrűségű magasabb hőmérsékletű térrészekben elfolyósodik, elgázosodik és kevert, amorf, határok nélküli rugalmasabb struktúrákba épül.

A magasabb hőmérsékletű, időben gyorsabban változó térbe több részecske is feloldható, több részecske sűríthető azonos térrészbe.

Ez azonban a zsúfoltabb élettérben nagyobb feszültséget, és magasabb hőmérsékletet eredményez.

  1. == DIA Könyv ==
  2. Barna István A magas vérnyomás hipertónia a világon a leggyakrabban előforduló betegség, a felnőtt lakosság több mint egynegyedét érinti.
  3. Но он - еще ребенок, и я говорю это в буквальном - Так и .
  4. Шалмирейн был построен именно для этой цели, и только позже вокруг него навились легенды, которые вам известны.
  5. Wictor Charon AZ ÚJ EÓN TUDOMÁNYA * * * TÚLvilág könyvek 2. * * * - PDF Free Download
  6. Annette Bopp: A magas vérnyomás csökkentése
  7. Было уже очень поздно, когда он закончил свой рассказ, и он испытывал такую усталость, что хоть с ног вались, Напряжение и все треволнения долгого дня наконец сказались, и совершенно неожиданно для себя Олвин уснул.
  8. Alternatív módszer a magas vérnyomás kezelésére

Amikor a nagyobb energiaszintű és időben gyorsabban változó mezőkben a felhalmozódott feszültséget megváltoztató változás, a különbség forradalma kitör, a kis tömegű részecskék egymást követő, utolérő energiahullámai nagyon nagy sebességgel kiáramolhatnak, és a környezeti nyugodtabb tereket is nagyobb változásra gerjeszthetik. Ha a nyugalomban lévő tér ellenállását a kitörés legyűri és az izotróp közeget áramlásra készteti, a rendezett irányba áramló részecskéket tartalmazó térben a később induló részecske hullámok sokkal akadálytalanabbul, és a korábbi hullámoknál nagyobb sebességgel haladhatnak.

Az azonos irányba nagy sebességgel áramló részecskék utolérése után az előőrs sebességét jelentősen meghaladó gyorsaságú részecskék áramlása már a nem áramló közeggel fékezett, ezért maximum a fénysebességű lehet. Lásd az Óriási csillagrobbanás volt a cunami másnapján, című anyagot később.

magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot

A lendülethullám eleje és vége között a terjedési sebesség a fényénél sokkal nagyobb is lehet. A terjedési sebesség lehetőségét egy rövid ideig nagy térben csak az maximálja, hogy mennyivel a második hullám előtt és milyen sebességgel halad az első hullám, és mennyi idő és tér áll a rendelkezésre ahhoz, hogy a kezdeti a környezeti és az izotróp közeg ellenállását már meggyengítő, letörő hullámot a később indult részecske hullámfront utolérje. Ha az energiahullámok kiáramlása folyamatos, a később induló részecskehullámok kezdeti 10 sebességét csak az indulási térben kialakult feszültség időbeli felfutásának az értéke, és a kezdeti sebességet meghatározó felgyorsuló tömeg eszmélési tehetetlensége korlátozza le.

Ha az A hullám terjedési sebessége a fényhez közeli tartomány, amely a terjedési térből kisöpri, és azonos cél, irány felé áramlásra kényszeríti a terjedési térben lévő, ellenálló részecskéket, akkor a később keletkezett B hullám az A hullám utoléréséig a magas vérnyomás könyv áttörve a holtpontot gyorsabb sebességgel is terjedhet.

Ha az A hullám már a fénysebességgel terjed, a B hullám sebessége ennél nagyobb lehet. Ezt igazolták az Internetes Indexes idézetekben hivatkozott tudományos eredmények.

Céklalével a magas vérnyomás ellen!

Kaotikussá váló térrész A külső téri közeg ellenállása miatt maximum fénysebességgel táguló tér és ilyen sebességre gyorsult, rendezett irányba áramló részecskék előőrse. A nagy és kaotikussá váló buborék összeomlása és kitágulása nemcsak széttolta a teret, hanem rendezett, kifelé irányuló áramlásra kényszerítette e lokális térrész részecskéit is.

Az ilyen térrészben a robbanás által összenyomott, kaotikusra gerjesztett, a változás első hullámok által fel nem bontott, a térrészben maradó nagyobb tömegtehetetlenségű mezők összenyomódnak, majd időkésedelemmel lebomlanak, felrobbannak. Lásd az Aspektus 8-ban, az Élet históriájában a Születő galaxisok a háttérsugárzásban c.

Anette Bopp - Dr. Thomas Breitkreuz Tegyen a magas vérnyomás okai ellen a könyvben lévő személyre szabott program segítségével!

Az időben későbbi térátalakulásból a már kialakult kisebb ellenállású tágulás irányába terjedő nyomáshullámok a fénynél nagyobb sebességgel tágulhatnak a kezdeti hullámok utoléréséig.

Az egymást utolérő nyomáshullámoknak ritmizáló szerepe van.

  • Líra könyv - az online könyvesbolt
  • Könyv: A magas vérnyomás csökkentése (Anette Bopp - Dr. Thomas Breitkreuz)

Az átalakulási terekben bekövetkező gyors változásokból, az azonos irányban haladva összegződő, és ezért halmozódó nyomáshullámok a szétszóródás ellenére a lendületben megerősödnek, de időben ritkulnak. A távolság növekedésével a hullámfrontok az időben és csípős paprika magas vérnyomás ellen ritmusban is egyre ritkábbá válnak, és a térben való szétterülés miatt gyengülnek.

A frontok középhadának a főirányokba ható áramlási, terjedési sebessége, a rendszeres utánpótlást biztosító hullámok erősítése miatt, nagyon nagy távolságokra is csak lassan csökken. A galaxisok központjában lévő fekete lyukakból viszonylag kis ritmusú basszushang érkezik, amely az emberi fül számára nem halható, a mezőktől távol lévőkhöz már csak alacsony frekvencián megérkező frontok kiáramlását jelenti.

Ezek azok az azonos irányba kiterjedve egymást utolérő energiahullámok, részecskehullámok, melyek főleg a környezeti tér azon helyein hallhatók, amelyek a lendületben is összegződő lendülethullámok interferenciájának, a hullámok többszörösének megfelel.